Osoby zaangażowane

Grupę tworzą w szczególności:

Mistrz Witold – mistrz wielu rzemiosł

Maciej z Głogowa – mistrz abaku, skryba, bajarz i student

Elżbieta – badacz obyczaju i Siedmiu Sztuk Wyzwolonych, prowadzi Teatr Jarmarczny

Joanna de Glogoviae – praczka, czeladnik krawiecki, śpiewaczka

Michał – grzebieniarz, uczeń ślusarstwa, muzyk

Piotr - płatnerstwo i ślusarstwo, czeladnik krawiecki, , tancerz

Sebastian – czeladnik stolarski

Jagoda – rachmistrz na abaku

Michał Jasik – czeladnik powroźnik, muzyk

Kuba

Paweł

Ewa

Ada

Patrycja

Paulina

Marta

Agata

Paulinka

Możliwość komentowania jest wyłączona.