NASZA OFERTA

Działania edukacyjne

Działania o charakterze wykładu, ćwiczeń, warsztatów lub lekcji prowadzone dla grup zorganizowanych lub zbieranych w trakcie trwania imprez historycznych. Akademia Średniowieczna.

1. „Akademia Abaku” seminarium
2. „Akademia Abaku” lekcja obliczeń na abaku
3. „Lekcja w szkole parafialnej”

Pokazy jednostanowiskowe

Działania o charakterze ciągłego w czasie trwania imprezy stanowiska wystawienniczego opisującego wybrane zagadnienie od strony narzędzi, techniki, materiałów i wyrobów materialnych lub niematerialnych.

1. „Mydlarnia domowa”
2. „Arytmetyka średniowieczna – sposoby obliczeń na abaku”
3. „Płatnerz-ślusarz  -  naprawy uzbrojenia”
4. „Iglarz-rogownik – warsztat wytwórcy igieł i ozdób z rogu, kości i drewna”
5.  „Iglarz-fibularz  -  warsztat wytwórcy igieł i zapinek metalowych”
6.  „Grzebieniarz  -  wytwórca grzebieni drewnianych i rogowych”
7.  „Bankier”
8. „Snycerz”
9.  „Kotlarz-miedziownik”
10.  „Szewc-łatacz”
11.  „Geometra”
12.  „Szmuklerz (pasamonik) – wytwórca dodatków do odzieży”

Pokazy wielostanowiskowe

Działania o charakterze ciągłej w czasie trwania imprezy, rozbudowanej prezentacji wybranego zagadnienia na kilku stanowiskach specjalistycznych, zapewniającej szerokie ujęcie tematu głównego i pokrewnych, narzędzi, techniki i wyrobów.

1.  „Ława bankierska” 3-4 stanowiska; 3-5 osób
2.  „Stolarnia średniowieczna” 3-4 stanowiska; 3-7 osób
3. „Warsztat szewski” 2-3 stanowiska; 2-4 osób
4.  „Powroźnicy” 3 stanowiska; 3-5 osób
5. „Praczki – pranie i higiena osobista średniowiecza”

Średniowieczny Teatr Jarmarczny

Działania o charakterze występów teatralnych w bliskim kontakcie z publicznością w różnym wieku z wykorzystaniem tekstów średniowiecznych i własnoręcznie przygotowanych lalek teatralnych.

Rekonstrukcje przedmiotów

Wykonanie przedmiotów użytku codziennego będących rekonstrukcją przedmiotów z epoki na podstawie wytycznych zamawiającego: narzędzi, sprzętów, elementów ubioru.

( aktualizowane 17 marca 2018 r.)

Możliwość komentowania jest wyłączona.