działania edukacyjne

Grupy Cives Glogoviae 1253

- – - – -

„Akademia Abaku”
seminarium
działania edukacyjne w sali.

Działania w formie cyklu trzech 1,5 godzinnych otwartych wykładów z elementami prezentacji i czynnym udziałem uczestników dla wszystkich grup wiekowych.
Tematy:
- „Historia liczb i liczenia” (początki liczenia, pierwsze systemy liczbowe i obliczenia na calculach, wynalezienie zapisów liczb, pierwsze liczydła)
- „Wiedza matematyczna średniowiecza” (źródła matematycznej wiedzy średniowiecza, podstawy geometrii, arytmetyki i muzyki)
- „Praktyka rachmistrzowska średniowiecza” (obliczenia na abaku, upowszechnianie się cyfr)
Po każdej części przewidziany czas na pytania i dyskusję.

prowadzący: Mistrz Witold

„Akademia Abaku”
lekcja obliczeń na abaku
działania edukacyjne w sali.

Działania o charakterze warsztatowym dla zorganizowanych grup (pod opieką wychowawcy) liczących do 30 osób. Spotkanie podzielone jest na dwie części
- wprowadzenie (historia myśli matematycznej, sposoby rachowania w różnych kulturach)
- praktyczna nauka obliczeń przy pomocy żetonów na stole (abak średniowieczny).

prowadzący: Mistrz Witold

„Lekcja w szkole parafialnej”
działania edukacyjne w sali.

45 minutowa lekcja plus 30 minutowe działania warsztatowe w zaimprowizowanych warunkach salki lekcyjnej z ławkami (bez pulpitów) i katedrą (stołem). W lekcji czynny udział bierze zorganizowana grupa 15-20 osób w wieku 7-14 lat.
Lekcja jest próbą rekonstrukcji zajęć odbywających się w XIII wiecznych szkołach parafialnych działających w miastach i przy większości klasztorów.
Zajęcia kończą się nauką pisania na tabliczkach woskowych.

prowadzący: Siostra Hildegarda Mł.

Możliwość komentowania jest wyłączona.