grzebieniarz

„Grzebieniarz  -  wytwórca grzebieni drewnianych i rogowych”
Pokaz obejmuje:
-  prezentacja narzędzi i technologii obróbki
-  technologię przygotowania materiału
-  wykonywanie grzebienia drewnianego na podstawie znalezisk wrocławskich
-  przegląd różnych wyrobów grzebieniarza

kontakt: Michał Łuczyński, tel. 604 874 626
hasło przewodnie – „grzebieniarz”

Możliwość komentowania jest wyłączona.