snycerz

„Snycerz”
prowadzący:  Mistrz Witold

Pokaz obejmuje:
-  prezentacja narzędzi snycerskich i sposobów pracy
-  rodzaje zdobień snycerskich
-  zdobnictwo średniowieczne, sposoby komponowania zdobień snycerskich

kontakt: Witold Łuczyński, tel.  600 394 512
hasło przewodnie – „snycerz”

Możliwość komentowania jest wyłączona.